TRIPLE BONUS ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก

ระยะเวลาโครงการ : 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2559


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และทำการซื้อขายระหว่าง 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
 • การนับคะแนน พิจารณาจากรายได้ค่าธรรมเนียม ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และซื้อขายอนุพันธ์ โดยคิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมทุกๆ 25.- บาท (ไม่นับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับคะแนน 1 คะแนน
 • การรวมคะแนนสะสม กรณีลูกค้ามีหลายประเภทบัญชี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมคะแนนสะสมต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น
 • สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ตลอดอายุโครงการ คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
 • บัตรกำนัลที่เป็นของรางวัล จะเป็นบัตรกำนัลของ Tesco Lotus หรือ Central เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ในโครงการนี้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • พนักงานบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
 • การนับคะแนน ให้ถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
 • ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าจะได้รับของรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ วันที่มอบของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับลูกค้า ที่ยังคงสภาพการเป็นลูกค้าบริษัทฯ เท่านั้น
 • การแลกรับของรางวัลที่นอกเหนือจากเงื่อนไขโครงการที่กำหนดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

All Promotions

Popular Promotions

Media Object

โครงการ MEMBER GET MEMBER

Media Object

Yuanta Rewards Triple Bonus 2017

Media Object

TRIPLE BONUS ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก

Media Object

New Promotion

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: open(C:\Windows\temp\sess_ca02tctvsaj1k4ri7pkhv33c66, O_RDWR) failed: Invalid argument (22)

Filename: Unknown

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:\Windows\temp)

Filename: Unknown

Line Number: 0