ขั้นตอนการซื้อขาย

 1. ด้วยตนเองผ่าน ระบบซื้อขายออนไลน์ของทางบริษัท เช่น Streaming / efin Trade Plus
 2. ผ่านผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

บริษัทฯจะดำเนินการตัด-ฝากเงินในบัญชีธนาคารของลูกค้าผ่านระบบ ATSตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทเพื่อการชำระราคาค่าซื้อ/ขายหลักทรัพย์และเพื่อการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนาคารที่สามารถแจ้งใช้บริการได้ มีดังนี้ BBL / KBANK / SCB /KTB / TMB / BAY / KKP / TBANK / UOB

วิธีสมัครบริการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS

 1. ดาวโหลดเอกสารสมัคร ATS "หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก" คลิกที่นี่ (รอธนาคารอนุมัติประมาณ 2-3 สัปดาห์)
 2. สมัครด้วยตนเองผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารดังนี้ **อนุมัติทันที**

ขั้นตอนการสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM

การแจ้งฝากเงินผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) สามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้ 

 1. โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท
  • เจ้าหน้าที่ทีมชำระรายการ โทร. 0 2680 2611-3, 0 2680 2813,0 2680 2818 หรือส่ง email มาที่ : esettlement@yuantathai.com
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2680 2888
  • เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
 2. แจ้งผ่านระบบ E-Service เข้าระบบการซื้อขาย แจ้งการฝากเงิน ที่หัวข้อ E-Service เลือกหัวข้อ E-Service Request เมนู Collateral เลือกหัวข้อ วางเงินหลักประกัน

หมายเหตุ: กรณีแจ้งตัดเงินหลังเวลา 16.30 น. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการตัดเงินในวันทำการถัดไป ถอนตามจำนวนเงิน Cash balance ขั้นต่ำ 10,000 บาท

การฝากเงินผ่าน Bill Payment ช่องทางนี้จะเพิ่มความสะดวก ลูกค้าไม่ต้องส่งหลักฐาน การฝากเงินให้บริษัท ยอดฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สามารถฝากเงินผ่านธนาคารตามช่องทางดังนี้

หมายเหตุ

 1. ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องระบุในการชำระเงิน
  • ชื่อ – นามสกุล / รหัสบริษัท (Comp. Code)
  • Ref.1 : เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) กรณีเลขที่ Passport ไม่ครบ 13 หลัก โปรดใส่เลข 0 ต่อท้ายให้ครบ 13 หลัก เช่น 1238952476000
  • Ref.2 : ใส่เลขที่บัญชีซื้อขาย 6 หลัก ตามด้วยประเภทบัญชี 3 หลัก เช่น 100 = Cash Account (C) 200 = Cash balance (H) 300 = Credit Balance (M) 400 = Derivatives (D)
 2. เงื่อนไขการฝากเงิน
  • หากต้องการให้การฝากเงินมีผลบนระบบการซื้อขายภายในวันที่ฝาก โปรดแจ้งมายังบริษัท ภายใน 16.00 น. มิฉะนั้น การฝากเงินจะมีผลบนระบบในเช้าวันทำการถัดไป
  • หากลูกค้าฝากเงินหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นรายการฝากเงินของวันทำการถัดไป และมีผลบนระบบในวันมะรืน (T+2)
 3. การแจ้งฝากเงิน
  • แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0 2680 2611-3, 0 2680 2813, 0 2680 2818 หรือส่ง email address มาที่ esettlement@yuantathai.com
  • แจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2680 2888
  • เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
  • แจ้งการฝากเงินผ่านระบบ E-Service เลือกหัวข้อ E-Service Request เมนู Collateral เลือกหัวข้อ วางเงินหลักประกัน

บัญชีธนาคารสาหรับการแจ้งแจ้งการโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Application ผ่านธนาคารพาณิชย์ เท่านั้น
ชื่อบัญชี " บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารในเขตกรุงเทพ

ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารเกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 0001-130-000001-6
ธนาคารกรุงเทพ ประตูน้ำ ออมทรัพย์ 106-4-69482-9
ธนาคารกรุงไทย อาคารเสริมมิตร ออมทรัพย์ 085-1-07363-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บางนา-ตราด (เซ็นทรัลซิตี้) กระแสรายวัน 299-0-00767-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บางนา-ตราด (เซ็นทรัลซิตี้) ออมทรัพย์ 299-1-20299-8
ธนาคารกสิกรไทย ราชดำริ กระแสรายวัน 042-1-11388-2
ธนาคารกสิกรไทย ราชดำริ ออมทรัพย์ 042-2-73633-6
ธนาคารทหารไทย ราชประสงค์ กระแสรายวัน 011-1-06433-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ เพลินจิต ออมทรัพย์ 059-2-51992-1
ธนาคารธนชาต สำนักต้นสน กระแสรายวัน 001-3-00896-6
ธนาคารยูโอบี อัมรินทร์พลาซ่า ออมทรัพย์ 704-1-15983-2

ธนาคารในต่างจังหวัด

ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารเกียรตินาคิน นครศรีธรรมราช กระแสรายวัน 0024-130-000001-1
ธนาคารเกียรตินาคิน นครศรีธรรมราช ออมทรัพย์ 0024-230-000001-1
ธนาคารกสิกรไทย สมุทรสาคร กระแสรายวัน 184-1-05933-2
ธนาคารกสิกรไทย สมุทรสาคร ออมทรัพย์ 184-2-55322-5
ธนาคารกสิกรไทย หนองมน ชลบุรี กระแสรายวัน 275-1-01809-9
ธนาคารกสิกรไทย หนองมน ชลบุรี ออมทรัพย์ 275-2-31249-7
ธนาคารกสิกรไทย ถนนจันทอุดม ระยอง กระแสรายวัน 356-1-01516-2
ธนาคารกสิกรไทย ถนนจันทอุดม ระยอง ออมทรัพย์ 356-2-20961-0
ธนาคารกสิกรไทย ถนนประชาสโมสร ขอนแก่น กระแสรายวัน 242-1-03925-1
ธนาคารกสิกรไทย ถนนประชาสโมสร ขอนแก่น ออมทรัพย์ 242-2-50020-3
ธนาคารกสิกรไทย ห้าแยกโคกมะตูม พิษณุโลก กระแสรายวัน 393-1-00905-1
ธนาคารกสิกรไทย ห้าแยกโคกมะตูม พิษณุโลก ออมทรัพย์ 393-2-25072-0
ธนาคารกสิกรไทย สี่แยกสนามบิน เชียงใหม่ กระแสรายวัน 414-1-01355-1
ธนาคารกสิกรไทย สี่แยกสนามบิน เชียงใหม่ ออมทรัพย์ 414-2-11222-7
ธนาคารกสิกรไทย ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่ กระแสรายวัน 246-1-05955-7
ธนาคารกสิกรไทย ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่ ออมทรัพย์ 246-2-64229-9

 • บัญชีเงินฝากดังกล่าวที่ปรากฏไม่สามารถฝากเงินโดย Pay in หรือ โอน ATM เข้าบัญชีธนาคารของบริษัทได้โดยตรง จะใช้เฉพาะการโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือโอนผ่าน Application ของธนาคารพาณิชย์จากบัญชีลูกค้าเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับฝากเงินดังกล่าว และจะทำการคืนเงินให้กับท่าน เมื่อได้รับหลักฐานการฝากเงินดังกล่าวจากท่านแล้ว

การฝากเงินผ่านระบบการโอนเงินทางเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ระหว่างธนาคารผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (BAHTNET)


ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง รายการละ 250 บาท หลังจากนั้นลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังบริษัทตามช่องทางดังนี


การแจ้งฝากเงิน

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0 2680 2611-3, 0 2680 2813, 0 2680 2818 หรือส่ง email address มาที่ esettlement@yuantathai.com
 • แจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2680 2888
 • เจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการลงทุนของท่าน
 • แจ้งการฝากเงินผ่านระบบ E-Service เลือกหัวข้อ E-Service Request เมนู Collateral เลือกหัวข้อ วางเงินหลักประกัน

 • แจ้งถอนเงินผ่านระบบ E-Service เลือกหัวข้อ E-Service Request เมนู Collateral เลือกหัวข้อ ถอนเงินหลักประกัน
 • แจ้งถอนเงินตามแบบฟอร์มขอถอนเงิน คลิกแบบฟอร์ม

หมายเหตุ: การแจ้งถอนเงินก่อนเวลา 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป แต่หากแจ้งถอนเงินหลังเวลา 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินในอีก 2 วันทำการถัดไป ถอนตามจำนวนเงิน Cash balance ขั้นต่ำ 10,000 บาท


กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Client Service) 0 2680 2888 หรือฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 0 2680 2818, 0 2680 2613

การแจ้งฝากหลักทรัพย์

กรณีใบหุ้น (Script)

 • นำส่งใบหลักทรัพย์ที่สลักหลังโอนออก
 • แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ: บริษัทจะนำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของท่านหลังจากผ่านการตรวจสอบจาก บริษัทศูนย์รับฝากฯ แล้ว

กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

 1. รับโอนหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์อื่น
  • ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ต้นทางที่ท่านฝากหลักทรัพย์อยู่ โอน หลักทรัพย์มายัง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยระบุเลขที่สมาชิกผู้รับโอนเป็น 019-000000002-9
  • ระบุชื่อ - นามสกุล และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้รับโอน
หมายเหตุ: บริษัทจะนำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของท่าน หลังจากบริษัทได้ทำการรับโอนหุ้นผ่าน ระบบของบริษัทศูนย์รับฝากฯ แล้ว
 1. รับโอนจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600)
  • กรอกข้อมูลขอรับโอนหุ้นจากบัญชี 600 ตามแบบฟอร์ม “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์”
  • แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ: บริษัทจะนำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของท่าน หลังจากผ่านการตรวจสอบจาก บริษัทศูนย์รับฝากฯ แล้ว
การแจ้งถอนหลักทรัพย์

ถอนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น

 1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบคำขอถอนหลักทรัพย์” พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอถอน ให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท
 2. กรอกแบบฟอร์มของบริษัทศูนย์รับฝากฯ “แบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์” พร้อมให้บุคคลที่จะให้มีชื่อปรากฏหน้าใบหลักทรัพย์ลงชื่อในช่องเจ้า ของหลักทรัพย์ และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท
 4. ค่าธรรมเนียมในการถอนหลักทรัพย์ คิดหลักทรัพย์ละ 300 บาท
หมายเหตุ: ท่านจะได้รับใบหลักทรัพย์ภายใน 30 วันหลังจากที่บริษัทยื่นเรื่องถอนหลักทรัพย์กับบริษัทศูนย์รับฝากฯ

ขอโอนหลักทรัพย์ ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น

สามารถแจ้งได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. แจ้งโอนผ่านระบบ E-Service Request เลือก Stock Deposit/Withdraw Request เลือกข้อ Stock withdraw
 2. กรอกแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการโอนหลักทรัพย์”พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอถอนเหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท และจัดส่งใบแจ้งการโอน หลักทรัพย์ มายังบริษัท
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์ คิดหลักทรัพย์ละ 100 บาท

ขอโอนหลักทรัพย์ไปยัง บัญชีอื่นภายในบริษัท

ท่านจะต้องส่งคำสั่งขอโอนหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. แจ้งโอนผ่านระบบ E-Service Request เลือก Stock Deposit/Withdraw Request เลือกข้อ Stock withdraw
 2. กรอกแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการโอนหลักทรัพย์” พร้อมลงลายมือ ชื่อผู้ขอถอนเหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท และ จัดส่งใบแจ้งการโอนหลักทรัพย์ มายังบริษัท
หมายเหตุ: โอนระหว่างบัญชีลูกค้าภายในบริษัท ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นต่ำกว่า 1 Board lot


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ( Client Service) 0 2680 2888 หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 0 2680 2818, 0 2680 2613